A、Dzień dobry pani! 你好,女士!
B、Dzień dobry panu! 你好,先生!
A、Nazywam się Li Ming. 我叫李明。
B、A ja nazywam się Maria Kowalska. 而我叫玛丽亚·科瓦尔斯卡。
A、Bardzo mi miło. 很高兴(认识你)。
Bardzo mi miło. 很高兴(认识你)。
在波兰语中,对男士尊称pan(先生),对女士尊称Pani(女士),有男有女时称państwo(先生女士们)。 

Dzień dobry! 你好!(意为:日安)
Dobry wieczór! 晚上好!
Do widzenia! 再见!
Do zobaczenia! 再会!
Dobranoc! 晚安!
Na razie! 过一会儿见!
Do jutra! 明天见!